Transformácia
2019, VŠVU interná stáž v ateliéri VVV, katedra intermédií
Vedúci ateliéru: doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., Asistent: Mgr. art. Dávid Koronczi

Sme vedení a motivovaní k tomu, aby sme boli produktívni. Snažíme sa tvoriť produktívne, uvažovať produktívne, svoj čas manažovať produktívne. Výsledkom nepretržitej produkcie, je však preťaženie. Nie sme schopní byť neustále ziskoví.

Moja práca hovorí o tých etapách v tvorbe a v živote, kedy sme neproduktívni. Bolo pre mňa, osobne, veľmi dôležité prehodnotiť postoj k týmto stavom. Zdanlivá statickosť a pasivita týchto situácii im neuberá na ich dôležitosti, pretože to, že nie sme produktívni, nemusí zákonite znamenať, že stagnujeme. Naopak, dovoľuje nám to zahájiť opačný pohyb, byť reduktívnymi - zastaviť sa, kontemplovať, prehodnocovať, získať nadhľad, zbavovať sa nepotrebného, zmierovať sa a načerpať novú energiu.

Produktom týchto fáz možno nie je “produkt” v pravom slova zmysle, ale iný, nový typ rovnováhy, usporiadania a systému, ktorý nám umožňuje začať odznova, inak a pravdepodobne lepšie.

Práca pozostávala z pleteného štvorca o rozmeroch približne 60x60 cm, ktorý bol nainštalovaný v priestoroch chodby. Na druhej strane steny, v ateliéri, sa nachádzal mechanizmus, ktorý pleteninu veľmi pomaly rozpletal, rýchlosťou približne 1 rad za hodinu.