Ponorková kuchyňa
2016, VŠVUvizuálna komunikácia, ateliér 303 (Ateliér Priestor)
Vedúci ateliéru: doc. Pavel Choma, akad. mal., Asistent: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Semestrálne zadanie znelo vytvoriť výstavu na tému ponorka. Počas rešeršovania sa mi do rúk dostal veľmi zaujímavý dokument o kuchyni v ponorke. Niektoré z informácií uvádzam nižšie.

Námorná kuchyňa má 54 receptov, ktoré sú očíslované. Každá omáčka má svoje číslo, tak ako aj koláč, puding, alebo spôsob prípravy vajíčok. Suroviny do ponorky sa musia presne plánovať, aby sa predišlo plytvaniu aj nedostatku. Menu sa zostavuje na 5 týždňov dopredu a schvaľuje ho kapitán. Jedlo sa vždy servíruje v presný čas a posádka má limitovaný čas na jedenie, keďže sa v jedálni musia prestriedať všetci pasažieri ponorky. Moderná ponorka spotrebuje počas svojej trojmesačnej misie 8 477 kg jedla. V kuchyni sa neustále striedajú 3 kuchári, ktorí pripravujú päťkrát denne jedlo pre približne 150 námorníkov.

Tieto, a ďalšie informácie sa stali mojím inšpiračným zdrojom. Rozhodla som sa v rámci výstavy o ponorke do galérie umiestniť okrem repliky ponorkovej kuchyne, aj maximálne možné množstvo jedla tak, aby boli priestory prechodné pre návštevníkov. Takto vypočítané zásoby jedla, postačujú na 3 týždne, 1 deň a 3 hodiny plávania v ponorke. Keďže viac jedla som do galérie z hľadiska možností priestoru nebola schopná dať, tento čas limituje trvanie mojej výstavy a zároveň určuje jej názov. Každým dňom ubúda z výstavy množstvo jedla potrebné pre nakŕmenie 150 pasažierov, z ktorého sa varí vo vybraných reštauráciách.