Old / New / Newer na Gelnické Iluminácie 2020


Dielo vzniklo pod hlavičkou:Interreg Slovakia-AustriaVŠVU / Die Angewandte / MAK / SCD
V spolupráci:Barbora KrejčováPavol SoukalLucy Carrick

Za fotografie ďakujem © Pavol Soukal