Manifest za fejk
2016, VŠVUvizuálna komunikácia, ateliér 303 (Ateliér Priestor)
Vedúci ateliéru: doc. Pavel Choma, akad. mal., Asistent: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Práca reaguje na problematiku značky, značkovosti a „fejku“. Značka, ako nositeľ hodnoty a deklarácia kvality už v súčasnosti nie vždy spĺňa tieto atribúty. Stáva sa skôr fiktívnym vlastníctvom, umelým nadhodnotením. Značky, ktoré slúžia na demonštráciu sociálneho statusu, ľuďom ponúkajú mýlne vzorce sebahodnotenia a sú prostriedkom materiálnej stratifikácie spoločnosti.

Vykrádanie a fejkovanie je nespochybniteľne odsúdeniahodné konanie. No na strane druhej, fejk sprístupňuje prestíž značky pre väčšiu skupinu ľudí, čím zaroveň znižuje hodnotu značky samotnej. Ide o demokratizaciu značky fejkom.

Tkanie tapisérií sa v historickom kontexte považuje za umelecké remeslo, pričom tapisérie najčastejšie spĺňali estetickú, či reprezentačnú funkciu. Mojim cieľom bolo prepožičať si pátos, ktorý táto umelecká technika nesie a použiť ho na spochybnenie stereotypných hodnotových súdov, akými sa nahliada na túto problematiku.

Preto som sa rozhodla vytkať sériu tapisérií, ktorých dominantou sú fejkové logá troch z najpopulárnejších odevných športových značiek. Monumentalizácia a taktiež istá forma vizuálnej deštrukcie je mojou vizuálnou úvahou na túto tému.
Rešerš