La Loba
2015, VŠVUvizuálna komunikácia, Multimédiá I. Medialabworkshop animácie
Vedúca workshopu: Veronika Obertová

Krátky animovaný film bol vytvorený vrámci workshopu Multimédiá I. Medialab pod vedením Veroniky Obertovej. Inšpiráciou sa mi stala mexická legenda o žene - vlčici, ktorá dokáže dávať a brať život ľuďom i zvieratám. Táto žena podľa legendy zbiera kosti zvierat, ktoré sú ohrozené. Stará sa, aby nikdy nezmizli zo sveta a podľa potreby ich privoláva k životu.