Šifra
2016, VŠVUvizuálna komunikáciaateliér 303 (Ateliér Priestor) + Ateliér maľby III.workshop Mojmírovce
Vedúci ateliéru: doc. Pavel Choma, akad. mal., Asistent: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Projekt sa realizoval vrámci niekoľkodňového workshopu v Mojmírovciach. V spolupráci s maliarkou Katarínou Sido a grafickou dizajnérkou Barborou Šajgalíkovou sme vytvorili šifru pre zakódovanie príbehu. Príbeh sme písali vetu po vete z kníh, ktoré mala každá z nás na workshope.