Čo je VŠVU?
2015, VŠVUvizuálna komunikácia, ateliér 303 (Ateliér Priestor)
Vedúci ateliéru: doc. Pavel Choma, akad. mal., Asistent: doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Otázka "Čo je VŠVU?" sa stala celosemestrálnym zadaním, ktoré zahŕňalo viaceré postupne sa pridávajúce úlohy:

  • vytvoriť koncept expozície na tému „Čo je VŠVU?“ pre priestor kocky so stranou 6 m
  • zhrnúť pointu konceptu v jednej vete
  • vytvoriť model expozície 1:6 (rozmery 1x1x1 m)
  • v zmysle konceptu vytvoriť artefakt s rozmermi 10x10x10 cm, ktorý by niesol pôvodnú myšlienku
  • vytvoriť artefakt s rozmermi 0,5x0,5x0,5 cm, ktorý by niesol pôvodú myšlienku
VŠVU = ???²

VŠVU = práca², zábava², flákanie², vzťahy², sny², spánok², káva², depresie², ego²


Proces